Na koji način do kvalitetnijih master studija

Na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine je u toku TEMPUS projekat „MODERNIZACIJA POSLEDIPLOMSKIH STUDIJA HEMIJE I HEMIJI SRODNIH PROGRAMA", koji je sa realizacijom počeo u oktobru prošle godine i trajaće do oktobra 2013. godine.

 

Osnovni cilj je podizanje kvaliteta master studija u oblasti hemije sa posebnim akcentom na programe posvećene zaštiti životne sredine.

 

Planirano je odrzavanje niza seminara. Prvi se održava 16. juna, 2011. godine na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine.