KONKURS ZA DODELU NAGRADE PRINC OD ASTURIJE 2013 ( 50.000 evra)

KONKURS ZA DODELU NAGRADE PRINC OD ASTURIJE 2013 ( 50.000 evra)

 

Otvoren je konkurs za predstavljanje kandidata za prestižnu nagradu Princ of Asturije 2013, koja se dodeljuje institucijama, radnim grupama ili istaknutim osobama iz oblasti nauke, tehnike, kulture, društva i medija na medjunarodnom nivou u sledećim kategorijama: komunikacije, društvene nauke, umetnost, književnost, naučna I tehnička istraživanja, medjunarodna saradnja, mir i sport.

 

Formular za dostavljanje kandidature se nalazi na www.fpa.es

Kontakt: fpa@fpa.es

 

Rok za prijavu  kandidata je 14.mart 2013. godine,

osim za prijem kandidature za mir gde je rok do 18. jula 2013.godine.

 

Za prijavu je potrebno dostaviti CV kandidata, različite podrške predlogu I stručni opis kandidature.

 

Nagrada je u vrednosti od 50.000 evra i dodeljuje je princ Filip od Asturijaca, Kraljevina Španija.


PMF Kancelarija za međunarodnu saradnju