MOBILNOST STUDENATA - KORISNA DOKUMENTA

Pravilnikom o mobilnosti studenata i akademskom priznavanju perioda mobilnosti uređuju se osnovna načela i procedure u vezi sa međunarodnom mobilnošću studenata koja se ostvaruje na Univerzitetu u Novom Sadu.

 

Ukoliko ste student Prirodno-matematičkog fakulteta i želite da odete na studijsko putovanje u neku drugu instituciju, biće vam potreban validan ugovor o učenju.

Ukoliko ne aplicirate u okviru nekog od programa organizovane mobilnosti, gde već postoji propisani izgled ugovora o učenju, dužni ste da upotrebite uzorni primerak PMF-a.

Formular možete preuzeti sa ove stranice.