KONKURS ZA PRIJAVU NA LETNJU ŠKOLU HEMIJE NA TEHNOLOŠKOM UNIVERZITETU U GRACU, AUSTRIJA

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

DEPARTMAN ZA HEMIJU, BIOHEMIJU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

raspisuje KONKURS za pijavu studenata za

LETNJU ŠKOLU HEMIJE – SUMMER SCHOOL OF CHEMISTRY

na UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, GRAZ, AUSTRIA (JULI-AVGUST 2011. GODINE).

 

KONKURS JE OTVOREN OD OD 05. - 18. APRILA 2011. GODINE

pdfGrac konkurs

Detalji uslova Konkursa.