DAAD - Nemačka služba za akademsku razmenu

daad.jpg

Nemačka služba za akademsku razmenu (DAAD) je udruženje visokih škola u Nemačkoj. DAAD je najveća nemačka organizacija koja se bavi finansijskom podrškom međunarodne saradnje visokih škola.Njen glavni zadatak je finansijsko podržavanje akademske veze sa inostranstvom, pre svega putem razmene studenata i naučnika.