Zadužbina Andrejević otvara 42. konkurs

Obaveštenje autorima naučnih i master radova

 

Dana 24. novembra 2016. Zadužbina Andrejević otvara 42. konkurs za objavljivanje monografija nastalih na osnovu doktorskih, magistarskih i specijalističkih radova, naučnih studija i 17. konkurs za objavljivanje priređenih master radova.

 

Izabrani radovi priređuju se i štampaju u monografskoj formi i vrednuju prema Zakonu o naučnoistraživačkoj delatnosti kao monografije od nacionalnog značaja (M41, M42).

 

Konkursi traju do 26. decembra 2016. godine.

 

Konkursni materijal može se dobiti u Zadužbini ili preuzeti na sajtu www.zandrejevic.rs, opcija:konkursi.

Obaveštenja na brojeve telefona: 011 - 386 2430, 240 1045, 240 3820, 064 507 8607,
i elektronsku adresu: zandrejevic@gmail.com.