UNIVERZITETSKI PROGRAM PROFESIONALNE PRAKSE STUDENATA

Vise o praksi i o konkursu na
www.uns.ac.rs
www.razvojkarijere.uns.ac.rs
 
 
Rok za prijavu – 15.03.2013.