POZIV ZA PROGRAM USAVRŠAVANJA AKADEMSKOG OSOBLJA UNIVERZITETA - TRAIN PROJEKAT

 

 

Univerzitet u Novom Sadu, uz pomoć Fondacije kralja Boduena, organizuje program obuke (II iteracija) u okviru projekta TRAIN (Teaching and Research for Academic Newcomers), usmeren na razvoj akademskih veština zaposlenih na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu.

 

Program obuke je prvenstveno namenjen mlađim akademskim radnicima Univerziteta, asistentima, istrazivačima pripravnicima, istraživačima saradnicima, saradnicima u nastavi, studentima doktorskih studija.

 

Prijave su otvorene za sve zainteresovane.   

 

Rok za prijavu: 26.05.2015.


SVE RELEVANTNE INFORMACIJE SU U PRILOGU.