Radna praksa u NIS-u

Konkurs za radnu praksu u Naftnoj industriji Srbije je otvoren do 28. juna, 2011. godine.