Pupinova nagrada

Matica srpska, raspisala je konkurs za dodelu nagrade PUPINOVA NAGRADA MATICE SRPSKE za najbolji studentski rad u oblasti tehničkih i prirodno-matematičkih disciplina. Pravo učestvovanja imaju studenti svih univerziteta srpskog govornog područja.


Prijave sa radovima se primaju do 20. februara, 2014. godine, a Nagrada se dodeljuje 12. marta, na dan rođenja Mihajla Pupina.

Mihajlo Pupin Mihajlo Pupin