Кonkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

Pokrajinskom Skupštinskom odlukom o budžetu APV za 2012. godinu ("Službeni list AP Vojvodine", broj 23/11) planirana su sredstva za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine od interesa za AP Vojvodinu u ukupnom iznosu od 204.424.000,00 dinara.

 

Konkurs je otvoren do 20. decembra 2012. godine, odn. do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2012. godini i objavljuje se „Službenom listu APV“, dnevnim novinama „Dnevnik“, kao i na Internet sajtu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu  www.sio.vojvodina.gov.rs

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu na telefon 021/487-4871.

 

Detaljan tekst Konkursa možete videti u prilogu.