Program radne prakse studenata Univerziteta u Novom Sadu

Konkurs za Program radne prakse studenata Univerziteta u Novom Sadu u Fondu „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine.