Preporuke u vezi Konkursa za odmor u Studentskim odmaralištima Zdravstveno potpornog udruženja studenata