K O N K U R S ZA PROGRAM STUDENTSKE RADNE PRAKSE U KANCELARIJI ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

 

 

Image result for prirodno-metamticki fakultet novi sad

 

 

 

U Novom Sadu, 9. marta 2015. godine

 

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET U NOVOM SADU OTVARA

K O N K U R S

ZA PROGRAM STUDENTSKE RADNE PRAKSE

U KANCELARIJI ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

 

 

Kancelarija za međunarodnu saradnju Prirodno-matematičkog fakulteta (u daljem tekstu: Kancelarija) otvara mogućnost studentske radne prakse za jednog praktikanta na period od četiri (4) meseca, u trajanju od 23. marta 2015. do 31. jula 2015. godine. Učešće u programu studentske radne prakse podrazumeva aktivno učestvovanje u obavljanju administrativnih poslova Kancelarije u vezi sa:

  • projektima mobilnosti studenata i osoblja u kojima učestvuje Univerzitet u Novom Sadu Prirodno-matematički fakultet;
  • međunarodnim projektima kojima koordinira Kancelarija za međunarodnu saradnju PMF-a.

Praktikant će sve zadatke obavljati uz mentorstvo i koordinaciju šefa Kancelarije.

Očekivani zadaci praktikanta su pružanje pomoći Kancelariji u:

- Aktivnoj promociji programa akademske mobilnosti studenata i osoblja u kojima učestvuje Univerzitet u Novom Sadu Prirodno-matematički fakultet – kroz usmene konsultacije sa studentima u za to predviđenim terminima;

- Ažuriranju podataka o akademskoj mobilnosti studenata i osoblja (ukoliko se zahteva kroz softver, onda unošenje podataka u softversku aplikaciju);

- Ažuriranju baze podataka o bilateralnim i multilateralnim sporazumima o saradnji (skeniranje ugovora, prečišćavanje arhive ugovora, unošenje podataka u excel tabelu, itd.);

- Ažuriranju veb stranice MEĐUNARODNA SARADNJA na zvaničnom sajtu PMF-a, na srpskom i/ili engleskom jeziku (identifikovanje zastarelih sadržaja; pomoć u redizajniranju veb stranice, uvođenje novih sadržaja, itd.);

- Kreiranju statističkih tabela i prikaza potrebnih Kancelariji za međunarodnu saradnju;

- Izradi dokumenata za strane studente i nastavnike po prethodnim modelima (npr. Regulations on admission conditions for foreign students, Application forms for incoming master and PhD students);

- Tehničkoj podršci u izradi promo materijala na engleskom za potrebe promocije PMF-a u novom programu EU od 2014-2020. godine Erasmus +);

- Pomoći u izradi novih publikacija Kancelarije za međunarodnu saradnju;

- Pomoći pri sakupljanju i organizovanju informacija u vezi sa različitim vrstama stipendija koje su na raspolaganju studentima Univerziteta u Novom Sadu/Prirodno-matematičkog fakulteta;

- Kreativne ideje samog praktikanta sa kojima se saglasi Kancelarija za međunarodnu saradnju.

 

Učesnik/Učesnica radne prakse imaće obavezu da izvršava ove zadatke u trajanju od maksimalno 10 sati sedmično. Produktivni radni sati se mogu rasporediti u dogovoru sa šefom Kancelarije za međunarodnu saradnju.

 

Po završetku, praktikant dobija potvrdu o obavljenoj praksi od strane Kancelarije za međunarodnu saradnju Prirodno-matematičkog fakulteta i mogućnost preporuke nakon uspešno obavljenih zadataka u četvoromesečnom periodu naznačenom u tekstu konkursa.

 

OSNOVNI USLOVI ZA PRIJAVU:

 

-    status studenta Univerziteta u Novom Sadu na osnovnim, master ili doktorskim studijama;

-    najmanje tri završene godine osnovnih studija (na bilo kom fakultetu UNS-a);

-    odlično znanje engleskog jezika (pismeno i usmeno, biće provereno na intervjuu);

-    napredno znanje rada u MS Office-u (znanje rada u Excel-u i Power Point-u je neophodno);

-    poznavanje rada na internetu (odlične veštine internet pretraživanja) i aktivno korišćenje elektronske pošte.

 

DODATNI USLOVI:

-  sposobnost rada u softverima za video-editing, obradu fotografija i zvuka, dizajn (napredno znanje programa poput Photoshop, Premier, i sl.);

-    znanje drugih stranih jezika (nije neophodno).

 

KOJE VEŠTINE I OSOBINE TRAŽIMO:

• Odgovornost i pedantnost u radu

• Sposobnost logičkog zaključivanja i povezivanja

• Sposobnost za timski rad

• Odlične organizacione veštine

• Odlične komunikacione veštine

• Kreativnost, otvorenost i pozitivni odnos prema kolegama

 

Kandidati koji uz osnovne uslove mogu da dokažu da ispunjavaju i dodatne uslove Konkursa, imaće prednost prilikom užeg izbora i pozivanja na intervju.

 

Prijava na Konkurs sastoji se od:

- uverenja o statusu redovnog studenta UNS-a

- biografije kandidata na engleskom jeziku, u formatu Europass CV (model se može naći online)

- motivacionog pisma na engleskom jeziku (najviše jedna A4 stranica)

- dokaza o znanju engleskog jezika (Možete priložiti uverenje sa fakulteta, iz privatne škole stranih jezika, kao i rezultate međunarodno priznatih testova. Ukoliko smatrate da imate visok nivo znanja engleskog jezika, a niste u mogućnosti da dostavite dokaz o tome, molimo vas da napišete izjavu koju ćemo uzeti u razmatranje.)

- ostalih dokumenata kojima kandidat želi da dokaže ispunjavanje osnovnih ili dodatnih uslova Konkursa.

 

KONKURS JE OTVOREN DO 16. MARTA* 2015. godine.


 

Prijave se dostavljaju lično u Kancelariju za međunarodnu saradnju (Prirodno-matematički fakultet, Tr Dositeja Obradovića 3, Novi Sad – plava zgrada, međusprat, pitati na portirnici)

ILI putem imejla: gordanav@uns.ac.rs sa naslovom Prijava na konkurs radne prakse, a

dokumenta u prilogu treba da budu poslata kao jedinstveni zip fajl.

 

Nakon završetka Konkursa, samo kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju na engleskom jeziku.

 

Prof. dr Neda Mimica Dukić, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta

 

Kancelarija za međunarodnu saradnju vas poziva da se prijavite!!! :)

* PRIJAVE SE PRIMAJU I NA DAN 16. MARTA 2015. godine.