NOVI KONKURSI CENTRA ZA RAZVOJ KARIJERE

Obaveštavamo studente da su otvoreni novi konkursi koje možete pogledati 
na sajtu Univerzitetskog centra za razvoj karijere i savetovanje studenata:
 
Radna praksa NIS traži mlade – vi izaberite NIS!
Radna praksa u Fondu Evropski poslovi AP Vojvodine
Individualno karijerno savetovanje
Radionice za razvoj karijere
 
 
www.razvojkarijere.uns.ac.rs