Nagrade "Dr Zoran Đinđić za mladog naučnika i istraživača"

Objavljeni su javni konkursi Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za dodelu:

1) Nagrade "Dr Zoran Đinđić za diplomski rad, završni rad na diplomskim akademskim studijama - master ili magistarski rad iz filozofskih i socioloških nauka" za 2011. godinu i

2) Nagrade "Dr Zoran Đinđić za mladog naučnika i istraživača" za 2011. godinu.

Rok za podnošenje predloga za dodelu ovih nagrada je 30 dana od dana objavljivanja (27.11.2011. godine).

Link je http://www.uns.ac.rs/sr/novosti_dogadjaji/nagradaDjindjic/2011/konkursDiplRad.pdf, a za drugi (Nagrada "Dr Zoran Đinđić za mladog naučnika i istraživača") http://www.uns.ac.rs/sr/novosti_dogadjaji/nagradaDjindjic/2011/konkursNaucnikIstrazivac.pdf.