Nagrada Ivan Đaja

Institut za fiziologiju i biohemiju Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

objavljuje JAVNI KONKURS za  DODELU NAGRADE « IVAN ĐAJA ».


Nagrada se dodeljuje za  NAJBOLJU DOKTORSKU DISERTACIJU I MASTER RAD iz oblasti Fiziologije, urađene u institutima i univerzitetima u Srbiji i odbranjene u toku školske 2012/2013. godine.

 

Prijava treba da sadrži:

 

Biografiju i lične podatke podnosioca (adresa stanovanja i opština, kontakt telefon, JMBG i elektronska adresa)

 

Doktorsku disertaciju ili master rad

 

Prijave podneti na adresu:

 

Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Studentski Trg 16, 11000 Beograd,

do 27. decembra 2013. godine

 

NAGRADNI FOND  IZNOSI 10 000 dinara za najbolju doktorsku disertaciju i 5 000 dinara za najbolji master rad.

 

Nagrade će biti dodeljene 27. januara 2014. godine,

na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.