NAGRADA „DOCENT DR MILENA DALMACIJA“ ZA DOKTORSKU DISERTACIJU produžen rok

Obaveštavamo Vas da Fondacija „DOCENT DR MILENA DALMACIJA“ dodeljuje nagradu „Docent dr Milena Dalmacija“ za doktorsku disertaciju koja je dala najveći naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine na univerzitetima u Republici Srbiji za period 1.10.2012. – 30.09.2015. godine.

 

Rok za prijavu na konkurs je 10. oktobar 2015. godine.

 

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt adresi: djurdja.kerkez@dh.uns.ac.rs

Tel: 021/485-27-34

 

Fondacija „DOCENT DR MILENA DALMACIJA“