NAGRADA „DOCENT DR MILENA DALMACIJA“ ZA DOKTORSKU DISERTACIJU

Fondacija „DOCENT DR MILENA DALMACIJA“ dodeljuje nagradu „Docent Dr Milena Dalmacija“ za doktorsku disertaciju koja je dala najveći naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine na univerzitetima u Republici Srbiji za period 1.10.2013. – 30.09.2016. godine.

 

Rok za prijavu na konkurs je 1. oktobar 2016. godine.

 

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt adresi:

 

E-mail: djurdja.kerkez@dh.uns.ac.rs, tel: 021/485-27-34