Konkurs za Univerzitetski program radne prakse

U prilozima se nalaze sve potebne informacije o konkursu, a mogu se pronaći i na sajtovima  Univerziteta u Novom Sadu (www.uns.ac.rs, odeljak Konkursi) ili Univerzitetskog centra za razvoj karijere i savetovanje studenata  www.razvojkarijere.uns.ac.rs