Objavljen Konkurs za stručne i naučne radove studenata za školsku 2012/2013