KONKURS ZA STRUČNE I NAUČNE RADOVE STUDENATA ZA ŠKOLSKU 2014-2015. GODINU

KONKURS ZA STRUČNE I NAUČNE RADOVE STUDENATA koji Senat Univerziteta raspisuje za školsku 2014-2015. godinu.