Konkurs Fonda za mlade talente za stipendiranje najboljih studenata