Konkurs za radnu praksu

Univerzitet u Novom Sadu je na osnovu zaključenog Sporazuma o saradnji sa 
Skupštinom i Vladom  APV, raspisao Konkurs za studente Univerzitetskog 
programa radne prakse u Skupštini AP Vojvodine, Vladi AP Vojvodine, pokrajinskim 
organima uprave i fondovima, direkcijama i zavodima čiji je osnivač Autonomna 
Pokrajina Vojvodina i  Univerzitetskog programa radne prakse u jedinicama 
lokalne samouprave na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2012/2013. 
godini, koji je otvoren za studente našeg Univerziteta.
 
 
Konkurs je zvanično objavljen na sajtu Univerziteta:
www.uns.ac.rs , www.razvojkarijere.uns.ac.rs  
gde studenti mogu preuzeti formular za prijavu, kao i dodatne informacije o Programu.
 
Za dodatne informacije svi zainteresovani se mogu obratiti saradnici u Centru za 
razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Novom Sadu, Sonji Šovljanski:
Telefon: +381 21 485 2041
e- mail :ssonja@uns.ac.rs