Konkurs za Pupinovu nagradu

U spomen Mihajla Pupina, stipendiste i dobrotvora Matice srpske, ustanovljena je nagrada za studentske radove koji predstavljaju doprinos tehničkim i prirodnomatematičkim disciplinama kojima se bavio ovaj naučnik, pod imenom PUPINOVA NAGRADA MATICE SRPSKE.

 

Nagrada se dodeljuje od 1996. godine u intervalu od tri godine iz Fonda Mihajla Pupina i sredstava Matice srpske, a za diplomske, master, magistarske i druge naučne radove studenata redovnih studija u prethodnom trogodišnjem periodu.

 

Pravo učestvovanja imaju studenti svih univerziteta sa srpskog govornog područja, a na osnovu predloga nadležne katedre, nastavno-naučnog veća ili drugog odgovarajućeg organa fakulteta.

 

Pravo predlaganja imaju i članovi ocenjivačke komisije.

 

Prijave s radovima se primaju do 20. februara 2017. godine na adresu:

Matica srpska, Matice srpske 1, 21000 Novi Sad
sa naznakom ZA PUPINOVU NAGRADU MATICE SRPSKE.

 

Osoba za kontakt: msr Jovana Trbojević

 

Tel. 021/ 527-622; e-mail: jtrbojevic@maticasrpska.org.rs