Konkurs za inovativno rešenje turističke promocije Grada Novog Sada

Društvo mladih istraživača „Branislav Bukurov“ i Dušan Kovačević, dobitnik Februarske nagrade Grada Novog Sada za 2014. godinu sa zadovoljstvom pozivaju studente turizma i hotelijerstva da učestvuju na konkursu za inovativno rešenje turističke promocije Grada Novog Sada!

Za pet najboljih i najkreatvnijih ideja dodeljujemo sledeće nagrade:

1. nagrada je u novčanom iznosu od 60.000,00 dinara;
2. nagrada je u novčanom iznosu od 40.000,00 dinara;
3. nagrada je u novčanom iznosu od 30.000,00 dinara;
4. nagrada su tri kompleta ulaznica za Exit Festival 2015;
5. nagrada su tri jednodnevne ulaznice za Exit Festival 2015.


Uslovi za učestvovanje su definisani od strane organizacije koja raspisuje konkurs tako da molimo sve učesnike konkursa – studente da se pridržavaju istih.

Vreme trajanja konkursa: od 22. aprila 2015. do 13. maja 2015. Biće uvažene prijave koje su poslate poštom i poslednjeg dana konkursa 13. maja (datum na pečatu ili povratnici). Sve prijave koje stignu nakon naznačenih datuma neće biti razmatrane.

Učesnici konkursa mogu biti studenti turizma ili hotelijerstva osnovnih diplomskih i master studija.

Jedna prijava može imati najviše tri koautora – s tim što se nagrada deli.

Rešenje treba na bude napisano na maksimalno tri stranice – iz oblasti marketinga ili menadžmenta u turizmu i hotelijerstvu, zatim aplikacije i slično.

Rad mora biti poslat u konkursnoj dokumentaciji koja se nalazi pri dnu stranice.

Rad u jednom primerku poslati u elektronskoj formi na mejl: branislav.bukurov©gmail.com i poštom na adresu: Trg Dositeja Obradovića 3 / I sprat, 21000 Novi Sad, primalac: DMI „Branislav Bukurov“

Dospele radove će ocenjivati stručna komisija sastavljena od članova u čijem sastavu su profesori, asistenti PMF-a i drugi članovi i nezavisni eksperti koji se bave ovim oblastima.

 

Rezultati konkursa će biti objavljeni 18. maja 2015. na našem sajtu i facebook stranici: www.facebook.com/branislav.bukurov1992