Konkurs za doktorske studije u Singapuru

Hemijski fakultet Tehnološkog univerziteta Nanjang (Nanyang Technological University), 
Singapur, u saradnji sa Organizacijom srpskih studenata u inostranstvu, raspisao je 
konkurs za stipendirane doktorske studije hemije. 
Rok za prijavljivanje je 1. januar 2013. godine, a informacije o uslovima i samoj prijavi 
mogu se naći na sledećem linku:
http://www.ntu.edu.sg/home/dvidovic/Doktorske%20studije%20hemije%20u%20Singapuru.pdf