KONKURS ZA DODELU GODIŠNJIH NAGRADA SANU ZA 2013. GODINU

Srpska akademija nauke i umetnosti raspisala je javne oglase za dodelu:

 

- Nagrade SANU iz oblasti matematike i srodnih nauka za 2013. godinu,

- Nagrade SANU iz oblasti medicine i srodnih nauka za 2013. godinu i

- Nagrade SANU iz oblasti tehničkih i srodnih nauka za 2013. godinu.

 

Ove nagrade dodeljuju se istaknutim naučnicima za izuzetne rezultate i naučna dostignuća u naučno istraživačkom radu koji su ostvareni u toku poslednjih deset godina pre godine u kojoj se objavljuje oglas, a kandidat za Nagradu može biti jedan naučnik ili grupa naučnika (grupa naučnika će se smatrati jednim kandidatom).

 

Kandidate za dodelu Nagrade mogu predložiti akreditovani fakulteti i visoke vojne škole, akreditovani naučni instituti ili tri lica u najvišem naučnom zvanju ili najvišem nastavnom zvanju.

 

Rok za pristizanje prijava je 15. septembar 2013. godine.

 

Zvanične tekstove javnih oglasa i ostale informacije u vezi sa konkursima objavljene su na zvaničnom sajtu SANU, na stranici:

http://www.sanu.ac.rs/Novosti.aspx?arg=,229.