KONKURS JAPANSKE VLADE

Japanska ambasada u R. Srbiji obaveštava sve zainteresovane da je od 
petka, 12. aprila 2013. godine otvoren konkurs za MEXT (Monbukagakusho) 
stipendije za 2014. godinu, koje dodeljuje Ministarstvo obrazovanja, 
sporta, nauke i tehnologije (MEXT) Vlade Japana i to:

- za studente dodiplomskih studija (u trajanju od 5 godina) i
- za studente istraživače, poslediplomce (u trajanju od 2 godine).
 
Za detaljnije informacije i fomulare, videti: 

http://www.yu.emb-japan.go.jp/ (opcija na srpskom jeziku).

Konkurs je otvoren do 10. maja 2013. godine.