Konkurs Fonda za stipendiranje darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika

U radu Fonda učestvuju svi fakulteti UNS kao i još 11 institucija izvan Univerziteta: Grad Novi Sad, NIS, JVP "Vode Vojvodine", Skupština APV, Advokatska komora Vojvodine, DDOR Novi Sad, Novosadski sajam, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Razvojna banka Vojvodine, Rotari klub Novi Sad i Regionalna lekarska komora Vojvodine.

Konkurs je otvoren do 30. novembra 2012. godine, a sve informacije i detalji navedeni su prilozima.