Konkurs fonda "Nenad Kostić"

Fond Nenada M. Kostića za hemijske nauke ulazi u dvanaestu godinu rada na korist nauke i nastave u otadžbini njegovog osnivača i predsednika, profesora Nenada M. Kostića, sa Hemijskog odseka na Teksas A&M univerzitetu, Komers, Teksas, SAD. Fond deluje kroz svoj Upravni odbor, koji čine profesori sa univerziteta u Srbiji: dr Miloš I. Đuran sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu, predsednik; dr Dušan M. Sladić sa Hemijskog fakulteta u Beogradu; dr Miljenko N. Perić sa Fakulteta za fizičku hemiju u Beogradu; dr Ljiljana S. Jovanović sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu; dr Neda Mimica-Dukić sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu; i dr Niko S. Radulović sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

Fond će 2013. godine nagraditi autore i pohvaliti mentore dva najbolja rada, među diplomskim i master radovima po starom odnosno novom programu, odbranjena u periodu od 1. aprila 2012. do 31. marta 2013. godine. Novčane nagrade će iznositi 450, odnosno 350 evra. Nenagradjeni kandidati dobiće po jedan grafički list srpskih umetnika. 

 

Konkurs traje od 20. februara do 5. aprila 2013. godine. Kandidat se na konkurs prijavljuje sam. Prijavu može dobiti od bilo kog člana Upravnog odbora, ili na e-mail: djuran@kg.ac.rs. Potpunu prijavu sa svim prilozima kandidat može predati lično članu Upravnog odbora, ili poslati poštom na adresu: prof. dr Miloš I. Đuran, Institut za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, R. Domanovića 12, 34000 Kragujevac. Uz prijavu, kandidat prilaže po jedan primerak sledećih dokumenata:

 

  • Biografiju, ne dužu od jedne strane, sa podacima o srednjoškolskom školovanju, univerzitetskim studijama, karijeri i eventualnim nagradama i uspesima.
  • Diplomski ili master rad, koji ne mora biti ukoričen. Uz dokumenat na papiru, poželjna je elektronska verzija istog dokumenta, na disku.
  • Uverenje o odbranjenom diplomskom ili master radu.
  • Uverenje o položenim svim ispitima na osnovnim i master studijama, sa ocenama.
  • Dva poverljiva pisma preporuke u elektronskoj formi na e-mail: djuran@kg.ac.rs od merodavnih osoba koje dobro poznaju rad kandidata.
  • Spisak i kopije objavljenih radova i saopštenja, ako ih kandidat ima.

 

            Upravni odbor i predsednik Fonda će vrednovati zasluge kandidata po ustaljenim merilima kao što su: naučna vrednost rada; originalnost, kvalitet i primenljivost rezultata; objavljeni i saopšteni naučni i stručni radovi, ako ih kandidat ima; komisijska ocena odbranjenog rada; uspeh na studijama; i slično. Nagrade i pohvale biće dodeljene u petak, 24. maja 2013. godine, na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, Radoja Domanovića 12. Dobitnik nagrade će izložiti svoj rad u vrlo kratkom predavanju. Mentor rada će učestvovati u svečanosti. Svi prisutni biće pozvani na mali prijem u čast nagradjenih i pohvaljenih.

 

Bliža obaveštenja o konkursu mogu se dobiti od prof. dr Miloša I. Đurana, telefon: 034/300-251; e-mail: djuran@kg.ac.rs ili direktno od predsednika i osnivača Fonda, prof. dr Nenada M. Kostića, čija e-mail adresa je nen.m.kos@gmail.com