Konkurs za izradu naučnih i stručnih radova studenata u školskoj 2015/2016. godini.

Konkurs za izradu naučnih i stručnih radova studenata u školskoj 2015/2016. godini.
Odluka o imenovanju komisija za ocenu naučnih i stručnih radova studenata u školskoj 2015/2016. godini
Odluka o nagrađivanju naučnih i stručnih radova studenata u školskoj 2014/2015. godini.