Konkurs za dodelu nagrade" Ivan Đaja"

Institut za fiziologiju i biohemiju Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu objavljuje JAVNI KONKURS za  DODELU NAGRADE « IVAN ĐAJA » za  NAJBOLjU DOKTORSKU DISERTACIJU I MASTER RAD iz oblasti Fiziologije, urađene u institutima i univerzitetima u Srbiji i odbranjene u toku školske 2013/2014. godine.

 

Prijava treba da sadrži:

 

Biografiju i lične podatke podnosioca (adresa stanovanja i opština, kontakt telefon, JMBG i elektronska adresa)
Doktorsku disertaciju ili master rad

Prijave podneti na adresu:
Pravna služba Biološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
Studentski Trg 16, 11000 Beograd, do 01. decembra 2014. godine

NAGRADNI FOND  IZNOSI 20 000 dinara za najbolju doktorsku disertaciju i 10 000 dinara za najbolji master rad.

Nagrade će biti dodeljene 27. januara 2015. godine, na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.