IAESTE RADNA PRAKSA 2015 - OBLAST MATEMATIKA/INFORMATIKA

OBAVEŠTENJE STUDENTIMA DEPARTMANA ZA MATEMATIKU I INFORMATIKU

 

U okviru IAESTE konkursa za radnu praksu u 2015. godini, dostupna su 3 mesta u oblasti matematike i informatike.

U prilozima su detalji vezani za prakse. 
 
Zainteresovani studenti treba da se jave na email adresu 
IAESTE Lokalnog komiteta u Novom Sadu: office@iaeste.uns.ac.rs
 
Za sva dodatna pitanja, kandidati se mogu obratiti Bojanu Gajiću: 
 
IAESTE Local Committee Novi Sad
email: office@iaeste.uns.ac.rs
phone: +381 691 IAESTE I +381 691 423 783
web: www.iaeste.uns.ac.rs