NAGRADNI KONKURS FONDA NENADA M. KOSTIĆA ZA NAJBOLJE MASTER ILI DIPLOMSKE RADOVE IZ SVIH OBLASTI ČISTE I PRIMENJENE HEMIJE

Fond Nenada M. Kostića za hemijske nauke ulazi u petnaestu godinu rada na korist nauke i nastave u otadžbini njegovog osnivača i predsednika, profesora Nenada M. Kostića, doskora sa Hemijskog odseka na Teksas A&M univerzitetu, Komers, Teksas, SAD. Fond deluje kroz Upravni odbor, koji čine profesori sa univerziteta u Srbiji: dr Ljiljana S. Jovanović sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, predsednik; dr Neda M. Mimica-Dukić sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu; dr Miloš I. Đuran sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu; dr Dušan M. Sladić sa Hemijskog fakulteta u Beogradu; dr Miljenko N. Perić sa Fakulteta za fizičku hemiju u Beogradu i dr Niko S. Radulović sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

 

Fond će nagraditi autore i pohvaliti mentore dva najbolja rada odbranjena u periodu od 1. aprila 2015. do 31. marta 2016. godine. Novčane nagrade iznosiće 700, odnosno 550 evra. Nenagrađeni kandidati dobiće po jedan grafički list srpskih likovnih umetnika. 

 

Konkurs traje od 22. februara do 6. aprila 2016. godine. Kandidat se na konkurs prijavljuje sam. Prijavu može dobiti od bilo kog člana Upravnog odbora ili na e-mail: ljiljana.jovanovic@dh.uns.ac.rs. Potpunu prijavu sa svim prilozima kandidat može predati lično članu Upravnog odbora ili poslati poštom na adresu: prof. dr Ljiljana Jovanović, Departman za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Trg D. Obradovića 3, 21000 Novi Sad. Uz prijavu, kandidat prilaže po jedan primerak sledećih dokumenata:

 

  • Biografiju, ne dužu od jedne strane, sa podacima o srednjoškolskom obrazovanju, univerzitetskim studijama, karijeri i eventualnim nagradama i uspesima.
  • Master ili diplomski rad u elektronskoj formi, na disku.
  • Uverenje o odbranjenom radu.
  • Uverenje o položenim svim ispitima na osnovnim i master studijama sa ocenama.
  • Dve poverljive preporuke merodavnih osoba koje dobro poznaju rad kandidata, poslate na e-mail: ljiljana.jovanovic@dh.uns.ac.rs.
  • Spisak i kopije radova i saopštenja, ako ih je kandidat objavio.

 

            Upravni odbor i predsednik Fonda će vrednovati zasluge kandidata po ustaljenim merilima kao što su: naučna vrednost rada; originalnost, kvalitet i primenljivost rezultata; objavljeni i saopšteni naučni i stručni radovi, ako ih kandidat ima; komisijska ocena odbranjenog rada; uspeh na studijama i slično. Nagrade i pohvale biće dodeljene u četvrtak, 26. maja 2016. godine u 12 sati,  na Hemijskom fakultetu u Beogradu, Studentski trg 12-16. Nagrađeni kandidati i  pohvaljeni mentori su obavezni da prisustvuju svečanosti. Dobitnici nagrada će izložiti svoje radove u predavanjima koja će trajati po najviše sedam minuta. Svim nagrađenim i nenagrađenim kandidatima i njihovim mentorima koji budu prisustvovali svečanosti biće plaćeni putni troškovi u oba smera,  bez njihovog zahteva. Svi prisutni biće pozvani na mali prijem u čast nagradjenih i pohvaljenih.

 

Bliža obaveštenja o konkursu mogu se dobiti od prof. dr Ljiljane Jovanović, telefon: 021/485-2736; e-mail: ljiljana.jovanovic@dh.uns.ac.rs  ili od predsednika i osnivača Fonda, prof. dr Nenada M. Kostića, čija e-mail adresa je nen.m.kos@gmail.com.