Otvoren prvi Erazmus plus konkurs za mobilnost - ZA STUDENTE INFORMATIKE NA DMI

 

 

ERASMUS+ KLJUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

 

PRVI POZIV ZA STIPENDIRANU STUDENTSKU MOBILNOST NA UNIVERZITETU U BAMBERGU, NEMAČKA


Konkurs je otvoren za:

  • Studente Odseka za germanistiku Filozofskog fakulteta na sva tri nivoa studija: osnovnim, masterskim i doktorskim

Oblast: 0232 - Literature and linguistics (German Studies)

 

  • Studente Departmana za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta na dva nivoa studija: osnovnim i masterskim

Oblast: 061 – Information and Communication Technologies   


Trajanje konkursa: 8. juna – 15. juna 2015.


Dokumentacija za prijavu kandidata:

 

- Motivaciono pismo na engleskom jeziku (1-2 stranice)

Napomena: studenti germanistike mogu motivaciono pismo da pripreme na nemačkom jeziku

 

- Biografija studenta na engleksom jeziku (koja uključuje adresu, kontakt telefon i mejl, fotografiju)

Preporuka: koristiti Europass model (http://www.uns.ac.rs/sr/medjunarodna/dokumenti.html)

 

- Prepis ocena (Trascript of Records) na engleskom ili nemačkom jeziku

 

- Kopija diplome/diploma ukoliko ih kandidat poseduje (Bachelor, Master)

 

- Pismo preporuke od univerzitetskog profesora na engleskom ili nemačkom jeziku

 

- Dokaz o znanju jezika – namačkog i/ili engleskog (u zavisnosti od studija za koje je kandidat zainteresovan) u skladu sa evropskim referentnim okvirom od A1 do C2.

 

- Predlog ugovora o učenju (dovoljno je u fazi prijave navesti spisak predmeta koje kandidat namerava da pohađa u zimskom semestru 2015/2016, a koji će kasnije, ukoliko je kandidat odabran, činiti polaznu tačku za izradu Erasmus+ Learning Agreement-a)


Prijave se dostavljaju putem mejla: erasmusmobility@uns.ac.rs sa napomenom Prijava za Erasmus+ mobilnost na Univerzitetu u Bambergu


ROK: ponedeljak, 15. jun 2015. godine do 16.00 časova

 

Nakon završetka konkursa, aplikacije kandidata koji prođu tehničku proveru i evaluaciju od strane institucionalnih Erasmus+ koordinatora UNS-a, biće dostavljene Univerzitetu u Bambergu kao nominacije za stipendiranu mobilnost. Univerzitet u Bambergu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Novom Sadu. Odabrani kandidati biće pozvani na intervju sa predstavnikom Univerziteta u Bambergu do kraja juna 2015. godine.

 

 

ADDTITIONAL INFORMATION ON ERASMUS+ MOBILITY FOR STUDENTS OF UNIVERSITY OF NOVI SAD AT UNIVERSITY OF BAMBERG (http://www.uni-bamberg.de/)

 

Duration: September 2015 – February 2016

Grant: 800 euros per month

Language:

 

- The principle teaching language at the University of Bamberg is German. However, a number of modules are also offered (taught) in English.

- Applicants need to be fluent in either German or English.

- Preference will be given to applicants with a good working knowledge of German.