Konkurs za EM2 STEM

Otvoren je nov konkurs za EM2 STEM program razmene studenata za narednu akademsku godinu (2011/2012).U okviru ovog konkursa, mogu se prijaviti kandidati za razmenu na nivou bachelor,doktorskih i postdoktorskih studija, u trajanju od 6-24 meseca.Odabranim kandidatima ce biti obezbeđena stipendija u visini od 1000, 1500 ili 1800 evra mesecno, u zavisnosti od nivoa studija.Studenti koji dobiju STEM stipendiju moraju započeti svoju razmenu pre 31.decembra 2011.godine.Studenti Univerziteta u Novom Sadu mogu konkurisati za razmenu na sledećim univerzitetima u EU:United Kingdon (UK) - project coordinatorFreie University Berlin, Germany (D)   Lappeenranta University of Technology, Finland (FI)University of Limerick, Ireland (IE)University of Warsaw, Poland (PL)Wroclaw University of Technology, Poland (PL)University of Bucharest, Romania (RO)Technical University of Cluj-Napoca, Romania (RO)Konkurs je otvoren do 13. jula 2011. godine, 12:00 GMT, UK time.Specifičnost mreže EM2-STEM je ta da ona nije otvorena za sve oblasti studiranja, već za discipline koje pripadaju INŽENJERSKIM NAUKAMA, PRIRODNIM NAUKAMA, TEHNOLOŠKIM NAUKAMA I PREDUZETNIŠTVU U NAUCI. Prijave studenata drugih disciplina se mogu uzeti u obzir ukoliko su navedeni partnerski univerziteti u mogućnosti da prihvate te studente na razmenu.Osnovne informacije o EM2-STEM stipendijama mogu se naći na sajtu Univerziteta u Novom Sadu (www.uns.ac.rs), a svi detalji i aplikaciona prijava se nalaze na sajtu samog programa: