DUNAVSKA NAGRADA ZA MLADOG ISTRAŽIVAČA

Konkurs za Dunavsku nagradu za mladog istraživača (Danubius Young Scientist Award) za 2014. godinu raspisali su Federalno ministarstvo za obrazovanje i istraživanje Austrije (BMWF) i Institut za Dunavski region i Centralnu Evropu (IMD), sa namerom da mlade istraživače podrže u njihovim naučnim aktivnostima koje su u direktnoj vezi sa Dunavskim regionom.

Nagrada će biti dodeljena za 14 mladih naučnika – po jednog iz svake od zemalja članica Dunavskog regiona (Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Moldavija, Nemačka, Nemačka, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Srbija i Ukrajna). Iznos nagrade je 1.200 EUR za svakog dobitnika.

Dunavska nagrada (Danubius Award) ustanovljena je 2011. godine od strane Federalnog ministarstva za obrazovanje i istraživanje Austrije (BMWF) i Instituta za Dunavski region i Centralnu Evropu (IMD). Dunavska nagrada se dodeljuje pojedincima sa izuzetnim naučnim dostignućima u vezi sa Dunavskim regionom. Za 2014. godinu osnivači Dunavske nagrade uveli su i posebnu nagradu za mlade istraživače.

Kandidate za Dunavsku nagradu za mladog istraživača predlože njihova matična ustanova. Univerzitet može nominovati najviše jednog kandidata. Ocenu i selekciju pristiglih kandidatura vršiće međunarodni žiri eksperata, u kome će učestvovati i članovi Dunavske rektorske konferencije, Prvorangirani kandidati iz svake od zemalja učesnica Strategije Evropske unije za Dunavski region (EUSDR) biće pozvani na ceremoniju dodele Dunavske nagrade, koja će se održati u Austriji u maju 2014. godine.

 

-        Kandidature se primaju isključivo u elektronskom formatu i na engleskom jeziku

-        Kandidature sa pratećom dokumentacijom šalju se Univerzitetu u Novom Sadu, najkasnije do 05. februara na e-mail adresu : danube_knowledgesociety@uns.ac.rs


-        Rok za podnošenje kandidatura DRC - u je petak 14. februar 2014. godine.

-        Više detalja nalazi se u prilogu.