Konkurs za nagrade "Dr Zoran Đinđić"

Univerzitet u Novom Sadu objavljuje javne konkurse za predlaganje kandidata za godišnju nagradu „Dr Zoran Đinđić za mladog naučnika i istraživača“ za 2016. godinu i godišnju nagradu „Dr Zoran Đinđić za najbolji diplomski rad, završni rad na master akademskim studijama ili magistarski rad iz filozofskih i socioloških nauka“ za 2016. godinu.

 

Godišnja nagrada „Dr Zoran Đinđić za mladog naučnika i istraživača“ dodeljuje se najboljem mladom naučniku i istraživaču sa teritorije AP Vojvodine. Dobitniku Nagrade dodeljuje se diploma i novčana nagrada u iznosu od 1.000.000,00 dinara.

 

Godišnja nagrada „Dr Zoran Đinđić za najbolji diplomski rad, završni rad na master akademskim studijama ili magistarski rad iz filozofskih i socioloških nauka“ dodeljuje se autoru odbranjenog diplomskog rada, završnog rada na master akademskim studijama ili magistarskog rada iz oblasti filozofskih i socioloških nauka. Dobitniku Nagrade dodeljuje se diploma i novčana nagrada u neto iznosu od 300.000,00 dinara.

 

Poziv za predlaganje kandidata je otvoren do 30. novembra 2016. godine.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

Naučne institucije podnose prijave sa potrebnom dokumentacijom na adresu:

Univerzitet u Novom Sadu, Dr Zorana Đinđića 1, 21000 Novi Sad, sa naznakom: za nagradu „Dr Zoran Đinđić za mladog naučnika i istraživača“ ili za Nagradu „Dr Zoran Đinđić za najbolji diplomski rad, završni rad na master akademskim studijama ili magistarski rad iz filozofskih i socioloških nauka“.

 

Više informacija u vezi sa konkursom:

http://www.uns.ac.rs/index.php/konkursi-c-2/2508-konkursi-dr_zoran_djindjic-2016