CAMPUS EUROPAE KONKURS ZA RAZMENU STUDENATA U 2014/2015

O programu Campus Europae (CE)
Međunarodni program mobilnosti studenata Campus Europae koji se realizuje pod okriljem Evropske univerzitetske fondacije sa sedištem u Luksemburgu, bavi se razmenom studenata osnovnih i master studija između univerziteta uključenih u CE mrežu, a u okviru sledećih oblasti:
:: Prirodnih  nauka (fizike, biohemije, biologije)
:: Medicine
:: Prava
:: Tehničkih nauka (elektrotehnike i računarstva, mašinstva, inženjerskog menadžmenta)
:: Jezika i književnosti
:: Sociologije
:: Ekonomije
:: Pedagogije
:: Turizma
:: Filozofije
:: Političkih nauka
Sve oblasti su organizovane u sedam CE predmetnih odbora (Subject Committees): Engineering, Teacher Training, Humanities, Natural Sciences, Business, Law i Medicine.