WATER WORKSHOP 2014

 

Osamnaesta radionica "KVALITET VODA" održaće se od 2. do 5. septembra 2014. godine na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

Svečano otvaranje je 2. septembra u 09.30 časova u Amfiteatru 1 u zgradi Departmana za biologiju i ekologiju.

 

Centralne teme ovogodišnjeg skupa su:

 

  • kvalitet resursa vode za piće sa posebnim osvrtom na pojavu mikrotoksina i  tehnologiju prerade;
  • kontrola procesa prečišćavanja otpadnih voda;
  • monitoring i analiza voda.

 

Opšte informacije

 

Svest o problemu i veći interes za upravljanjem vodama (monitoring, kontrola, razvoj novih tehnologija neophodnih za tretman vode i otpadnih voda, programi prevencije zagađenja, reciklaža i ponovna upotreba, razvoj institucija i učešće javnosti), obeležili su poslednju deceniju na internacionalnom nivou. Osnovni izvori zagađivanja voda kod nas su naselja, industrija i poljoprivreda. Zagađenje voda može biti slučajno, sa katkad ozbiljnim posledicama, ali je najčešće rezultat nekontrolisanih ispuštanja zagađujućih materija razilčitog porekla (komunalne otpadne vode, industrijske otpadne vode, otpadne vode iz objekata za uzgoj stoke i površinske vode koje otiču sa poljoprivrednog zemljišta, gradskih površina, saobraćajnica i neuređenih deponija). Ukupna produkcija otpadnih voda u Srbiji je oko 3,5 miliona m3/dan. Očekuje se da će se sa razvojem industrije (i pored recirkulacije), kao i sa proširivanjem kanalizacione mreže naselja, količina otpadnih voda povećati za vise od 3 puta. U proteklih 50 godina u Srbiji je izgrađeno više od četrdeset postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, od kojih neka još nisu završena. Medjutim, i postrojenja koja rade suočavaju se sa nizom problema u radu: zasipanjem peska (loš rad peskolova), hidraulička preopterećenja usled infiltracije i ulaska atmosferskih voda, akcidentnih zagađenja industrijskim otpadnim vodama ili nepravilnosti u radu uređaja za pred-tretman, zastarela i neispravna oprema, nedovoljno obučeno osoblje itd. i rešavanje tih problema je od velike važnosti.

 

„Water Workshop“ je skup koji tradicionalno okuplja eminentne stručnjake iz ove oblasti i na najangažovaniji se način bavi pomenutim problemima i iznalaženjem optimalnih rešenja.