TREĆI SEMINAR U OKVIRU MEĐUNARODNOG PROJEKTA "ARSENICPLATFORM"

   


     Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Eötvös József koledžom (Baja, Mađarska) uspostavili su preko-graničnu saradnju u oblasti istraživanja i razvoja Platforme za bezbednu vodu za piće u okviru projekta “Arsen i amonijak u vodi za piće: imple-mentacija prekogranične Platforme za bezbednu vodu” – ARSENICPLATFORM (HUSRB/1002/121/ 075), koji je finansiran od strane Evropske unije u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) namenjenog prekograničnoj saradnji Srbije i Mađarske.  Specifični ciljevi projekta su implementacija Platforme za zdravstveno bezbednu vodu za piće, iznalaženje rešenja za probleme povećanog sadržaja arsena i amonijaka u vodi, kao i pružanje neophodne ekspertize i sprovođenje obuke kako bi se optimizovao infrastrukturni razvoj u oblasti vodosnabdevanja u regionu.

 

            U okviru projekta planirani su i seminari; prvi je organizovan u februarau prošle godine, a treći po redu, pod nazivom "Održiva rešenja za uklanjanje ARSENA, amonijaka i PRIRODNIH ORGANSKIH MATERIJA iz podzemne vode" održava se 6. i 7. juna, na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu u Sali za sednice na V spratu.

U toku seminara biće dat pregled najboljih dostupnih tehnika u tretmanu vode za piće, sa posebnim osvrtom na uklanjenje arsena, amonijaka i prirodnih organskih materija. Pored teorijskih predavanja, biće predstavljen i deo rezultata dobijenih tokom realizacije projekta ARSENICPLATFORM.

 

Više informacija o projektu i ciljevima

 

Kroz razvoj prekogranične saradnje i istovremeno podsticanje dijaloga i partnerstva između naučnih institucija i svih zainteresovanih strana u oblasti, uključujući vlasti i donosioce odluka, Arsenicplatform projekat ima za cilj da ostvari dugotrajan uticaj na regionalnu politiku u oblasti vodosnabdevanja i razvoj ekonomičnih strategija upravljanja vodom za piće. Konkretnije, ovaj projekat se bavi problemom stanovništva u regionima Bačke i Banata, koje za vodosnabdevanje isključivo koristi podzemnu vodu. Ove podzemne vode na pojedinim lokalitetima sadrže aresen, amonijak, prirodne organske materije, borate, natrijum, gvožđe i mangan iznad dozvoljenih koncentracija. U Banatu postoji samo jedno postrojenje za pripremu vode za piće (u Pančevu), a u Bačkoj ima 12 kapaciteta od  20-1500 l/s. Najveće postrojenje za preradu vode iz aluvijona Dunava (1500 l/s) se nalazi u Novom Sadu.  Međutim u područjima gde u podzemnoj vodi ima arsena i prirodnih organskih materija nema ni jedno postrojenje za pripremu vode za piće.

Oko 40% stanovništva u području Bačke i Banata se snabdevaju sa vodom koja sadrži više od 10 mg/l arsena. U većini slučajeva koncentracija arsena u vodi za piće se kreće od 50-100 mg/l, ali ima i gradova kao što je Zrenjanin, Temerin gde se koncentracija arsena u vodi za piće kreće od 150-250 mg/l. Međutim, pored arsena u podzemnim vodama koje služe za vodosnabdevanje naselja u područjima srednjeg i severnog Banata i zapadne Bačke i delom u južnoj Bačkoj u vodi se nalaze i prirodne organske materije u koncentracijama iznad 5 mg/l TOC, pa čak i do 13 mg/l TOC kakvo je stanje u opštini Zrenjanin, Nova Crnja i Žitište. Isto tako je utvrđeno da preko 70% vode za piće sadrži amonijak iznad dozvoljenih vrednosti.

Veliki problem je nedostatak kapaciteta da se ovaj problem reši. S jedne strane su u pitanju finansijska sredstva, a sa druge strane i nizak stepen obaveštenosti i znanja da je potrebno problem rešavati. U nekim gradovima (Temerin, Zrenjanin) je na snazi već 7 godina odluka da se voda iz vodovoda ne sme koristiti za piće, ali se ne radi na rešenjima problema.