Predavanja u okviru TEMPUS projekta

Prirodno-matematički fakultet, Trg Dositeja Obradovića 3, sala 14, V sprat, 10.00 časova.