Svetska turistička elita u Novom Sadu

U organizaciji Svetske asocijacije za kulturni turizam, Univerziteta u Novom Sadu, odnosno Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF-a i još 16 univerziteta, članica pomenute asocijacije, u Novom Sadu se od 28. do 30. oktobra održava  međunarodna konferencija – 14th International Joint World Cultural Tourism Conference – “Cultural Tourism: New and Differnent Way”.

 

Prisustvo je potvrdilo preko 120 učesnika iz 24 države (Tajland, Tajvan, Tanzanija, Filipini, Japan, Indonezija, Koreja, SAD, Kanada, Australija, Španija, Turska, Grčka, ...), koji će dva dana razmenjivati iskustva u ovoj oblasti. Cilj ove konferencije je da obezbedi forum za međunarodne edukatore, naučnike, istraživače, kreatore politika iz oblasti kulturnog turizma, da omogući istraživačima i diplomiranim studentima da razgovaraju i razmenjuju iskustva o raznim pitanjima u temama u vezi sa promocijom kulturnog turizma i da se na kraju, sa jasnim zaključcima i predlozima, efikasno odrede pravci razvoja kulturnog turizma u budućnosti.

 

           Svečano otvarnje ovog značajnog naučnog skupa je 28. oktobra u 13.00 časova u kongresnom centru novosadskog Hotela Park. Svetskim stručnjacima će se obratiti prof. dr Snežana Besermenji, šef katedre za turizam na PMF-u, inače član naučnog komiteta Svetske asocijacije za kulturni turizam, prof. dr Miroslav Vesković, rektor novosadskog Univerziteta i predsednik Svetske asocijacije za kulturni turizam - Prof. dr Sung-chae, Jung.

           

            Cilj ove konferencije je umrežavanje međunarodnih stručnjaka, istraživača, studenata, privrede jer je kulturni turizam jedna od najvažnijih formi turizma, a zasniva se na kulturnim dobrima. Rad po sekcijama će se odnostiti na sve postojeće oblike kulturnog turizma od obrazovnog i edukativnog do vinskog, religijskog ili turizma posebnih interesa. Razvoj turizma u Srbiji može da se zasniva na bogatom i raznovrsnom kulturnom nasleđu. Postojanje kulturnog turizma u našem regionu doprinelo bi bržem razvoju identiteta i imidža Srbije kao turističke destinacije.