Škola za zaštitu životne sredine, Water Workshop 2013, "KVALITET VODA"

Organizatori: Univerzitet u Novom Sadu Prirodno-matematički fakultet - Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Centar izvrsnosti za hemiju okoline i procenu rizika, Udruženje za unapređenje zaštite životne sredine "Novi Sad", IPA projekti MATCROSS i ARSENICPLATFORM

 

Mesto održavanja: 3-6. septembra 2013. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine i Departmanu za biologiju i ekologiju.

Vreme otvaranja skupa: 3. septembar u 930 časova, amfiteatar A1, Departman za biologiju i ekologiju, Trg Dositeja Obradovića 2, Novi Sad.

 

Centralne teme ovogodišnjeg Water Workshop-a su:

 

  • "KVALITET RESURSA VODE ZA PIĆE SA POSEBNIM OSVRTOM NA SISTEM VODA/SEDIMENT",
  • "PROBLEMI I REŠENJA U VODOSNABDEVANJU I OBRADI OTPADNIH TOKOVA SA POSTROJENJA ZA PRIPREMU VODE ZA PIĆE",
  • "ANALIZA VODE ZA PIĆE, PRIRODNIH I OTPADNIH VODA",

 

Ovogodišnji Water Workshop je sedamnaesti po redu, i ovaj put u organizaciji profesora dr Bože Dalmacije, eminentnog stručnjaka iz oblasti vodosnabdevanja i zaštite voda. Rad u okviru ove radionice će se kao i predhodnih godina odvijati kroz niz predavanja na definisane centralne teme radionice, okrugle stolove sa popularnim i inovativnim sadržajima na temu vode i laboratorijskim radom uz prezentovanje i rad na najsavremenijim instrumentima koji se koriste u analizi voda.


Zagađeni vodotoci. Merenja u toku poslednjih 30 godina na oko 160 mernih mesta (profila) pokazuju da je kvalitet površinskih voda u Republici Srbiji bio na nivou zahtevanih klasa samo na 15 profila (ispod 10% ukupnog broja). Na samo 2,5% merenih profila kvalitet vode omogućuje njeno višenamensko korišćenje. Na svim ostalim stanicama vodotoci su povremeno ili stalno izvan klase propisane Uredbom o kategorizaciji vodotoka. Broj profila na kojima je bakteriološko zagađenje iznad norme vrlo je visoko (137 mernih mesta), tj. oko 85% od svih posmatranih, što je posledica ispuštanja neprečišćenih otpadnih voda. Drugi problem, kada su u pitanju površinske vode je svakako moguća akumulacija sedimenta u vodotocima na teritoriji naše zemlje. Na profilu ulaska do Đerdapskog jezera ima oko 17 miliona tona suspendovanog materijala, od toga: oko 41% je donešeno Dunavom, 26% Tisom, 21% Savom i 12% Moravom. Problem kvaliteta sedimenta usko je povezan sa kvalitetom površinske vode i ograničava njenu upotrebu kao resursa vode, na šta će takođe biti posebno ukazano u okviru rada ovogodišnje Škole za zaštitu životne sredine.

 

U okviru prve centralne teme, kroz niz predavnja stručnjaka sa Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu i Departmana za primenjenu hemiju i zaštitu životne sredine Univerziteta u Segedinu (Mađarska), a koji sarađuju na realizaciji IPA projekta Mađarska-Srbija MATCROSS, i stručnjaka iz Velike Britanije sa Univeziteta u Greenwich-u i Aberdeen-u biće predstavljene tehnike remedijacije zagađenih vodotoka.


Problem vodosnabdevanja. Problem pojave arsena u podzemnim vodama i vodi za piće, akcentiran tokom proteklih godina, na žalost još uvek nije rešen na teritoriji AP Vojvodine. I dalje se preko 40% stanovništva (područje Bačke i Banata, oko 800.000 stanovnika) snabdeva sa vodom koja sadrži više od 10 mg/l arsena koliko je dozvoljeno prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl.list SRJ 42/98). U većini slučajeva koncentracija arsena u vodi za piće se kreće od 50-100 mg/l, ali ima i opština kao što je Zrenjanin gde se koncentracija arsena u vodi za piće kreće od 150-250 mg/l. Na žalost, većina vodovoda u Vojvodini (sem subotičkog) ne poseduje tehnologije za uklanjanje arsena iz podzemnih voda, te je sadržaj arsena u vodi za piće na većem delu teritorije AP Vojvodine iznad dozvoljenog.

U okviru druge centralne teme, kroz niz predavnja stručnjaka sa Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu,  i Eötvös József koledža iz Baje (Mađarska) a koji sarađuju na realizaciji IPA projekta Mađarska-Srbija ARSENICPLATFORM, i stručnjaka iz UNESCO-IHE instituta iz Delfta (Holandija) i Univeziteta iz Budimpešte (Mađarska) biće predstavljene tehnološke opcije uklanjanja arsena, prirodnih organskih materija i amonijum jona iz podzemnih voda.


Zaštita voda. Još jedna od bitnih tema ove godine je „Kombinovani pristup u zaštiti voda korišćenjem graničnih vrednosti emisije i ciljnih kriterijuma kvaliteta voda“ koja će biti razmatrana kroz Kurs kontinualnog profesionalnog razvoja (CPD) u okviru škole za zaštitu životne sredine. Predavači na ovom skupu biće, između ostalih, predstavnici vladinog sektora (Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine) u oblasti upravljanja životnom sredinom. U okviru ovog kursa biće najavljena nova podzakonska akta u zaštiti voda od zagađivanja za koja se očekuju da budu usvojena do kraja ove godine.