SEMINAR REGIONALNI SISTEMI ZA SNABDEVANJE VODOM ZA PIĆE - STUDIJE SLUČAJA

   Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine novosadskog PMF-a ogranizuje seminar pod nazivom „REGIONALNI SISTEMI ZA SNABDEVANJE VODOM ZA PIĆE - STUDIJE SLUČAJA”, u okviru projekta Arsen i amonijak u vodi za piće: implementacija prekogranične platforme za bezbednu vodu” - ARSENICPLATFORM.

 

   Seminar je organizovan u saradnji sa stručnjacima sa Eötvös József koledža iz Baje (Mađarska) i održava se 21. i 22. oktobra 2013. godine na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine.

   Skup će 21. oktobra, u 10.30  časova otvoriti prof. dr Božo Dalmacija, jedan od najeminentnijih stručnjaka u regionu iz oblasti vodosnabdevanja i zaštite voda i zbog uvek aktuelne teme o kvalitetu vode koju koristimo i ovog puta pozivamo medijske kuće da prisustvuju i saznaju rezultate najnovijih istraživanja. (sala za sednice, V sprat, Trg Dositeja Obradovića 3).

 
 

   U okviru seminara će, kroz studije slučaja, biti predstavljene mogućnosti razvoja mikro i makro regionalnih sistema za vodosnabdevanje na teritoriji Vojvodine. Takođe, biće dat pregled realizovanih aktivnosti i predstavljen doprinos projekta ARSENICPLATFORM rešavanju problema vodosnabdevanja na teritoriji Vojvodine.

 

   Projekat ARSENICPLATFORM predstavlja istraživački program, koji je iniciran od strane Eötvös József koledža (Baja, Mađarska) i Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, a proizašao je iz činjenice da podzemne vode sa visokim alkalitetom i sadržajem arsena, bora, natrijuma i amonijaka, predstavljaju glavne izvore vode za piće za više od 1,8 miliona stanovnika u okrugu Csongrád i Bács-Kiskun (Mađarska) i u Bačkoj i Banatu (Srbija). Tokom dve godine trajanja projekta ostvarena je saradnja između dve naučne institucije kroz niz zajedničkih aktivosti: formiranje zajedničke baze podataka o kvalitetu voda u oblastima obuhvaćenim projektom, adaptaciju laboratorijskog prostora i nabavku mobilnog pilot postrojenja za tretman vode za piće, naučno-istraživačke aktivnosti usmerene ka ispitivanju mogućnosti uklanjanja arsena iz vode, organizovanje niza konferencija i radionica na kojima je vršena razmena ideja i rezultata istraživanja, kao i podizanje svesti o problemima vodosnabdevanja na teritoriji Vojvodine i Mađarske. Cilj ovih aktivnosti bio je implementacija Platforme o uklanjanju arsena i amonijaka iz vode, kao doprinos infrastrukturnom razvoju u oblasti vodosnabdevanja u regionu.