Saradnja novosadskog i banjalučkog PMF-a

Susret dva fakulteta je planiran u formi konferencije u okviru koje će se organizovati nekoliko okruglih stolova sa sledećim temama:  UPOREĐIVANJE STUDIJSKIH PROGRAMA I METODIKE NASTAVE, SARADNJA NA STUDENTSKIM NAUČNIM PROJEKTIMA, RAZMENA STUDENATA NA FAKULTETSKOM NIVOU, RAZMENA ISKUSTAVA STUDENATA, POPULARIZACIJA NAUKE.

Učesnici će biti studenti Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjaluci i Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

 

Navedene teme bi se razmatrale u dva odvojena dela. Prvi deo će biti sa tematikom upoređivanja studijskih programa i metodike nastave, kao i upoznavanje studenata sa radom Odseka na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjaluci i organizovanje predavanja profesora i studenata o naučno popularnim temama.

Drugi deo se odnosi na upoznavanje kulturnih obeležja grada Banjaluke, obilazak grada i tvrđave Kastel.

 

Pored navedenih tema u radnom delu, planira se i održavanje večeri bosanske i srpske kulture u kulturno-zabavnom delu Konferencije.

 

Konferencija traje 3 dana ( od 1. do 3. marta ), a na svečanom otvaranju uvodnu reč imaće dekan PMF-a u Banjaluci, prof. dr Rajko Gnjata.

 

Generalni menadžer projekta: Dražan Jaroš, Departman za fiziku

 

Izvršni menadžeri projekta: Srđan Todorović, Departman za matematiku i informatiku i Ivan Rvović, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo.

 

Koordinatori projekta po Departmanima:

 

-Departman za biologiju i ekologiju: Marija Stojšić

-Departman za matematiku i informatiku: Jovana Marković

-Departman za fiziku: Lidija Kondić

-Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine: Raško Pantić

-Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo: Jovan Kljajić