Međunarodna konferencija FISEC16

Udružnje zaš¡tite životne sredine "RIO" sa Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, organizuje Drugu međunarodnu naučnu studentsku konferenciju u Studentskom kulturnom centru u Beogradu.

kONFERENCIJA SE ODRŽAVA OD 18. DO 22. MAJA.