Studentski simpozijum „Reciklažne tehnologije i održivi razvoj“

Prvi Studentski simpozijum „Reciklažne tehnologije i održivi razvoj“ (1. SSRTOR) će se održati od 05. do 07. septembra 2012. godine u Soko Banji.

 

1. SSRTOR je prvi nacionalni Studentski simpozijum iz oblasti reciklažnih tehnologija i održivog razvoja, koji organizuje Univerzitet u Beogradu i Tehnički fakultet u Boru u saradnji sa Studentskim parlamentom Tehničkog fakulteta u Boru.

 

Studentski simpozijum se prvi put organizuje u okviru tradicionalnog 7. Simpozijuma „Reciklažne tehnologije i održivi razvoj“ sa ciljem da se studentima pruži jedinstvena prilika da prikažu svoje stečeno znanje. Prezentacija rezultata istraživanja, razmena znanja i ideja, predstavlja nezaobilazan korak na početku naučne karijere svakog mladog istraživača.

 

1. SSRTOR takođe pruža priliku povezivanja mladih istraživača iz Srbije i iz zemalja regiona, čime im se otvara mogućnost da hrabrije i uspešnije zakorače u svet naučnih istraživanja. Tokom rada Simpozijuma, studenti imaju mogućnost prisustvovanja 7. SRTOR-u, upoznavanja budućih poslodavaca, druženja i uživanja u lepotama Soko Banje.

 

Pravo učešća na 1. SSRTOR-u imaju svi studenti osnovnih, specijalističkih, master ili doktorskih studija, bez plaćanja kotizacije, pri čemu stiču pravo prisustvovanja skupu i prezentovanju svojih radova.

 

Studenti se pozivaju da svoje radove (obima do 4 stranice i sa naznakom imena mentora u zahvalnici), dostave na sledeću e-mail adresu: jsokolovic@tf.bor.ac.rs ili ssrtor@tf.bor.ac.rs.

 

Više informacija o samom 1. Studentskog simpozijumu „Reciklažne tehnologije i održivi razvoj“, možete naći na web adresi http://www.srtor.tf.bor.ac.rs.