KAKO PREDSTAVITI NAUKU

     Naučna komunikacija je bitna karika u lancu promocije i napredovanja akademskog društva. Naučnici i istraživači prepoznaju neophodnost proaktivnog delovanja kada je u pitanju prezentovanje onoga što rade, te vodeći se tom idejom prepoznata je potreba organizovanja treninga i radionica koje bi zainteresovanima dale osnovne smernice i savete kako da nauku kojom se bave, na što bolji način predstave različitoj publici u različitim situacijama. 

           

     Mlade naučnice sa PMF-a, vanredni profesor Tijana Prodanović, docent Marija Lesjak i Ivana Horvat, koje su osim svog angažovanja u nauci, stekle bogato iskustvo u prezentaciji i popularizaciji nauke,  došle su na ideju da svoja iskustva prenesu kolegama u okviru radionice koja je održana proteklog vikenda na novosadskom PMF-u. Radionica je bila besplatna, namenjena svim istraživačima i nastavnicima Univerziteta u Novom Sadu i instituta, koji su se za učešće prijavili u velikom broju.

            Tokom dva dana, učesnici su imali jedinstvenu priliku da nauče veštine koje im mogu pomoći da njihova izlaganja na naučnim skupovima postanu zapaženija, da predavanja namenjena široj javnosti postanu jasnija i interesantnija i da komunikacija sa medijima postane uspešnija. Obrađene su teme: kako pripremiti efektno naučno izlaganje, a kako dobro popularno predavanje, kako komunicirati sa medijima, kako izaći na kraj sa tremom i strahom od javnog nastupa, nakon čega je usledio praktičan deo gde su učesnici izlagali svoje prezentacije i na licu mesta dobili povratnu informaciju o tome kako svoje prezentacije da poboljšaju. 

           

     Cilj radionice je da unapredi način na koji se o nauci priča, kako bi nove ideje bile bolje i lakše shvaćene i prihvaćene, kako u naučnoj zajednici tako i u javnosti. Ohrabrene uspehom i zadovoljstvom učesnika, organizatorke najavljuju nastavak i proširenje aktivnosti u domenu naučne komunikacije.

       

     Radionica je realizovana kao projekat Centra za promociju nauke uz dodatnu finansijsku i logističku podršku od strane Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

 

Dodatne informacije možete pronaći na sajtu Naučne radionice  http://naukom.pmf.uns.ac.rs/?page_id=23

učesnici radionice NauKom učesnici radionice NauKom